Personalpolicy

SIMH Sweden AB har en människosyn som är baserad på en tro på individens utvecklingsintresse och möjligheter. Ett kompetent engagerat och positivt ledarskap är mycket väsentligt. Alla medarbetare inom företaget, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder har lika förutsättningar att utvecklas på företaget. SIMH Sweden AB arbetar med egen fast anställd personal vilkas anställning regleras av kollektivavtal. Vid nyanställning ombedes all personal att visa utdrag av polisens belastningsregister. Under genomförande av uppdrag använder våra medarbetare företagets märkta kläder samt ID-bricka. SIMH Sweden AB har följande certifieringar: Kvalitet:ISO 9001:2015; Miljö ISO 14001:2015; Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

SIMH Sweden AB är etablerat i Uppsala, Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Lund samt närliggande regioner.

Lediga jobb »