Personalpolicy

SIMHs människosyn är baserad på en tro på individens utvecklingsintresse och möjligheter. Ett kompetent engagerat och positivt ledarskap är mycket väsentligt. Alla medarbetare inom företaget, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillbehörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder har lika förutsättningar att utvecklas på företaget. SIMH AB arbetar med egen fast anställd personal vilkas anställning regleras av kollektivavtal. Vid nyanställning ombedes all personal att visa utdrag av polisens belastningsregister. Under genomförande av uppdrag använder våra medarbetare företagets märkta kläder samt ID-bricka. SIMH AB har följande certifieringar: Kvalitet:ISO 9001:2015; Miljö ISO 14001:2015; Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

SIMH AB är etablerat i Uppsala, Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Lund samt närliggande regioner.

Lediga jobb »