Personalpolicy

SIMHs människosyn är baserad på en tro på individens utvecklingsintresse och möjligheter. Ett kompetent engagerat och positivt ledarskap är mycket väsentligt. Alla medarbetare inom företaget, oavsett kön, etniskt ursprung eller religion har lika förutsättningar. SIMH arbetar med egen fast anställd personal vilkas anställning regleras av kollektivavtal. Vid nyanställning genomgår SIMHs personal kontroll via utdrag av polisens belastningsregister. Under genomförande av uppdrag använder våra medarbetare företagets märkta kläder samt ID-bricka. SIMH erhåller följande certifieringar: Kvalitet:ISO 9001:2015; Miljö ISO 14001:2015; Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007.

SIMH är etablerat i Uppsala, Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Lund samt närliggande regioner.

Lediga jobb »