Kundtjänst 24 h årets alla dagar. Tel. 0771-171 000simbanner2016

Miljö & Hälsa

SIMH erhåller följande certifieringar: Miljö: ISO 14001:2015; Arbetsmiljö: OHSAS 18001:2007; Kvalitet: ISO 9001:2015
SIMH genomgår årlig extern revision för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ovanstående certifieringsstandarder.

Vårt miljöanpassade städtekniska system är specifikt utformat för att:

* Minimera förbrukning av kemikalier.

* Säkerställa bästa möjliga vård av våra kunders lokaler.

* Minimera risken för bakteriespridning.

* Säkerställa en hälsosam miljö för våra kunder och medarbetare.

* Våra rengöringsmedel är miljömärkta.

SIMHs miljöarbete bygger på sambandet mellan miljö, hälsa och prestation. Vi vill med våra tjänster bidra till att skapa en trivsam och hälsosam miljö för ökat välmående och prestation.

Lokalvård miljö och hälsa