Miljö & Hälsa

SIMH Sweden AB erhåller följande certifieringar: Miljö: ISO 14001:2015; Arbetsmiljö: OHSAS 18001:2007; Kvalitet: ISO 9001:2015. SIMH AB genomgår årlig extern revision för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ovanstående certifieringar.
Vårt miljöanpassade städteknikska system är specifikt utformat för att

  • Minimera förbrukningen av kemikalier.
  • Säkerställa bästa möjliga vård av våra kunders lokaler.
  • Minimera risken för bakteriespridning.
  • Säkerställa en hälsosam miljö för våra kunder och medarbetare.
  • Våra rengöringsmedel är miljömärkta.