Kundtjänst 24 h årets alla dagar.    Tel. 0771-171 000

simbanner2016

Om SIMH – Lokalvård, hemassistans och kompletterande tjänster

Serviceföretaget SIMH AB grundades 1988 och har haft samma ägare sedan dess. Vi började vår verksamhet inom lokalvård och har sedan start utökat våra tjänster med hemassistans och kompletterande tjänster för att erbjuda våra befintliga samt nya kunder kundspecifika helhetslösningar. Kompletterande tjänster är bl.a. leverans av fruktkorgar, blomsterarrangemang, uthyrning av mattor och mattvätt, handyman, bud och transporter. Idag är vi ca 150 anställda runt om i landet.

 

SIMH lägger stor vikt vid att våra kunder ska få en personlig och nära service. Vi strävar med våra tjänster att bidra till en positiv, trivsam och hälsosam miljö för våra kunder där förutsättningar för optimalt välmående och prestation ökas. SIMH är ett seriöst företag som inte viker sig för den hårda konkurrensen. Vi arbetar med fast anställd personal vilkas anställning regleras av kollektivavtal och arbetar starkt för att motverka försäljning till underpris och ogynnsamma arbetsförhållanden för personal i denna bransch.
SIMH erhåller följande certifieringar: Kvalitet: ISO 9001:2015; Miljö: ISO 14001:2015; Arbetsmiljö: OHSAS 18001:2007. SIMH genomgår årlig extern revision för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt ovanstående certifieringsstandarder.


SIMH är etablerat i Uppsala, Stockholm, Södertälje, Eskilstuna, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Lund samt närliggande regioner.

simh-lokalvård-assistans

kontaktuppgifter